مینی لودر مدل : C2

C2 مینی لودر 49 x 23 x 24 cm
786 gr 70/5 x 50/5 x 42 cm
5/4 kg 10/2 kg
6 12

اطلاعات

مینی لودر اسباب بازی

محصولات مرتبط