درباره ما

کارخانه زرین تویز در سال 1351 با هدف تولید قطعات و اجزا صنعتی در سال تاسیس شد، این کارخانه در سال 1370 تغییر استراتژی داده و با توجه به نیازهای بازار خط تولید خود را تغییر داده و در راستای تولید اسباب بازی فعالیت های خود ادامه داد و در سال 1379 مجوز فعالیت های صنعتی خود را از وزارت صنایع و معادن دریافت کرد.

در سال 1375، با توجه به استقبال و افزایش تقاضا از بازار، این کارخانه به محل کنونی خود واقع در منطقه صنعتی کمرد منتقل گردید و از سال 1384، پس از ورود مهندسین و کارشناسان فنی به مجموعه برای ایجاد تغییرات در خطوط و ساختار تولید آن اولین قدم در راستای تغییر مدیریت سنتی برداشته شد. در سال 1386، کارخانه نائل به اخذ نماد استاندارد از موسسه ایران گشت،و بیش از نیمی از محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر میکنند. با توجه به توانایی های فنی و بالقوه بالا، کارخانه بیش از توسعه و تنوع محصولات به کیفیت بالاتر و با یک نگاه اجمالی به آینده تولیدات در به بازارهای جهانی فکر میکند.

اهداف ما

  • - احترام به حقوق مشتریان و تلاش در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی آنان با توجه به خواسته هاو انتظاراتشان .
  • - افزایش تنوع محصولات تولیدی براساس نیازهای مشتریان و برخورداری از کیفیتی جهانی .
  • - افزایش سهم بازار داخلی و حضوری چشم گیر در سطح بین المللی .
  • - ارتقاء زیرساختهای موجود در راستای گسترش فعالیتها و محصولات .